Vračilo blaga in reklamacije

Ali lahko vrnem izdelke, kupljene v spletni trgovini?

Izdelke lahko vrnete v roku 14 dni od prejema naročila, brez da bi vam bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. 

Izdelke vrnete v originalni embalaži, nerabljene, nepoškodovane in v nespremenjeni količini. Če je predmet vračila izdelek, kupljen kot komplet, je potrebno vrniti vse kose kompleta.

Naslov za vračila:
Tea Košnjek s.p.
Begunjska ulica 3
4000 Kranj

Ob vračilu k pošiljki priložite račun ter pravilno izpolnjen in podpisan obrazec odstopne izjave, ki ga lahko natisne tukaj. Kot datum odstopa od pogodbe velja datum, ko je pošiljka datirana s strani ponudnika poštnih storitev.

V primeru odstopa od pogodbe strošek vračila blaga bremeni uporabnika. Prav tako se v primeru odstopa od pogodbe znesek vrnjene kupnine uporabniku zmanjša za strošek poštnine ob nakupu v kolikor je bila le-ta zaračunana (v primeru nakupa kjer znesek ne dosega 40€).

Prejetega izdelka uporabnik ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, saj v takem primeru vračilo brez omejitev ni možno. Uporabnik sme ob prejetju izdelka opraviti ogled in preizkus (pomerjanje) prejetega izdelka v smislu, ki je nujen za ugotovitev stanja narave, funkcionalnosti in velikosti izdelka na način kot je to sicer v praksi pri trgovinskih nakupih.

V primeru, ko je vrnjeno blago v skladu z opisanimi pogoji, FreeLife uporabniku vrne kupnino najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, pri čemer si FreeLife pridržuje pravico, da zadrži vračilo kupnine do fizičnega prevzema in pregleda vrnjenega blaga. FreeLife bo prejeta plačila uporabniku vrnil z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je prejel, pod pogojem, da ob tem FreeLife ne bo imel nobenih dodatnih stroškov.

Če na blagu pride do poškodbe, je uporabnik opravičen do zakonsko določenih garancijskih zahtevkov v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Uporabnik, ki uveljavlja reklamacijo ali stvarno napako in ki je FreeLife pravilno obvestil o napaki na dostavljenem blagu, ima pravico od FreeLife zahtevati, da le-to napako odpravi ali da blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali da mu FreeLife vrne plačani znesek.

V primeru težav uporabnik stopi v kontakt z FreeLife in odda pritožbo oziroma reklamacijski zahtevek v pisni obliki po elektronki pošti info@freelife.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Spletna trgovina FreeLife spoštuje veljavno zakonodajo Republike Slovenije o varstvu potrošnikov in vse zahtevke rešuje ažurno in skladno z zakonodajo.

preloader